تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر عدم قطعیت‌ها در تحلیل خطر لرزه‌ای»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر عدم قطعیت‌ها در تحلیل خطر لرزه‌ای»


گروه زلزله­ شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «مروری بر عدم قطعیت‌ها در تحلیل خطر لرزه­‌ای»

 

دانشجو:                خانم سمیه نیک­کار چینی­جانی

 

استاد راهنما:               آقای دکتر حبیب رحیمی

زمان:                        دوشنبه  مورخ  05/12/1398  ساعت 14  

مکان:                        سالن احمدی­ روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک