تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «نقش انرژی جنبشی پیچکی در گسترش توفندها و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «نقش انرژی جنبشی پیچکی در گسترش توفندها و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی»


گروه فیزیک فضا

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

 عنوان: «نقش انرژی جنبشی پیچکی در گسترش توفندها و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی»

دانشجو :                 خانم فرنوش حداد

استاد راهنما:         آقای دکتر فرهنگ احمدی گیوی- آقای دکتر علیرضا محب­‌الحجه

زمان:                      یکشنبه مورخ 29/04/1399 ساعت 10

مکان                 :سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک

1- برای رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های مصوب وزارت بهداشت، دانشجویانی که علاقه­‌مند به حضور در جلسه سمینار هستند حداکثر تا 24 ساعت قبل از جلسه حضور خود را به دفتر گروه (آقای نیرویی شماره تلفن داخلی8512) اطلاع دهند.

 2- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.