تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «کاربرد روشهای لرزه‌ای در اکتشاف آب زیرسطحی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «کاربرد روشهای لرزه‌ای در اکتشاف آب زیرسطحی»


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «کاربرد روشهای لرزه‌­ای در اکتشاف آب زیرسطحی»

 

دانشجو:                  آقای سعداله اسدپور لمر

استاد راهنما:            آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی

زمان:                     سه‌­شنبه 26/09/1398 ساعت 8

مکان:                     سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  مؤسسه ژئوفیزیک