تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «کاربرد روشهای یادگیری ماشین در پردازش داده‌های لرزه‌ای»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «کاربرد روشهای یادگیری ماشین در پردازش داده‌های لرزه‌ای»


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «کاربرد روشهای یادگیری ماشین در پردازش داده‌­های لرزه‌­ای»

 

دانشجو :                خانم محدثه سادات احمدی

 

استاد راهنما :               آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی

زمان :                        یکشنبه  27/11/1398 ساعت 10

مکان :                       سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک