تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی دکتری با عنوان «3D inversion of magnetic data using unstructured mesh »

جلسه ارائه سمینار دانشجویی دکتری با عنوان «3D inversion of magnetic data using unstructured mesh »


عنوان:                        « 3D inversion of magnetic data using unstructured mesh »

 

دانشجو:                   آقای رامین رفیعی

استاد راهنما:            آقای دکتر بهروز اسکوئی

استاد مشاور:            آقای دکتر میثم عابدی

زمان:                    یکشنبه مورخ 1400/03/09 ساعت 15

مکان:                   جلسه دفاع بصورت مجازی برگزار می شود:   http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3

معاونت آموزشی مؤسسه ژئوفیزیک