تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی¬ارشد با عنوان: «رمزگشایی ساختارهای داخلی سیارات خاکی با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی¬ارشد با عنوان: «رمزگشایی ساختارهای داخلی سیارات خاکی با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی»


گروه فیزیک زمین

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ارشد"

 

عنوان: «رمزگشایی ساختارهای داخلی سیارات خاکی با استفاده از داده‌­های ژئوفیزیکی»

 

دانشجو:                       خانم فاطمه صفری یساقی

استاد راهنما:                 آقای دکتر سید هانی متولی عنبران

زمان:                          سه­‌شنبه مورخ 10/10/1398 ساعت 13

مکان:                          سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک