تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد با عنوان: «برهمکنش هواویزها- ابر- بارش در شرایط محیطی متفاوت»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد با عنوان: «برهمکنش هواویزها- ابر- بارش در شرایط محیطی متفاوت»


گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ارشد"

 

عنوان: «برهمکنش هواویزها- ابر- بارش در شرایط محیطی متفاوت»

 

دانشجو:                خانم آتنا مصطفوی

استاد راهنما:           آقای دکتر امید علیزاده چوبری- خانم دکتر سمانه ثابت قدم

زمان:                     یک­شنبه مورخ 15/10/1398 ساعت 11

مکان:                          سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک