تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد با عنوان: «مطالعه بلند مدت نوسانات تراز سطح دریای خزر»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد با عنوان: «مطالعه بلند مدت نوسانات تراز سطح دریای خزر»


گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­‌ارشد"

 

عنوان: «مطالعه بلند مدت نوسانات تراز سطح دریای خزر»

 

دانشجو:                    خانم  فائزه زال­پور

 

استاد راهنما:                آقای دکتر اصغر بهلولی

زمان:                         شنبه مورخ 26/11/1398 ساعت 13

مکان:                         سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک