تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد با عنوان: «نحوه انتقال و انتشار آلودگی در دریای خزر»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد با عنوان: «نحوه انتقال و انتشار آلودگی در دریای خزر»


گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­‌ارشد"

 

عنوان: «نحوه انتقال و انتشار آلودگی در دریای خزر»

 

دانشجو:                      آقای امید اکبری اسرمی

 

استاد راهنما:                  آقای دکتر اصغر بهلولی

زمان:                          دوشنبه مورخ 21/11/1398 ساعت 13

مکان:                          سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک