تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد با عنوان: «ویژگیهای زغال سنگ و اکتشاف آن به کمک چاه‌پیمایی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد با عنوان: «ویژگیهای زغال سنگ و اکتشاف آن به کمک چاه‌پیمایی»


گروه فیزیک زمین

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ارشد"

 

عنوان: «ویژگیهای زغال سنگ و اکتشاف آن به کمک چاه‌پیمایی»

 

دانشجو:                      آقای امیر یگانی

استاد راهنما:                  آقای دکتر مجید نبی بیدهندی

زمان:                            چهار­شنبه مورخ 07/12/1398 ساعت 10

مکان:   سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک