تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد عنوان: «نوسان اطلس‌شمالی و تأثیرآن بر شرایط جوی مناطق مختلف نیمکره شمالی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی‌ارشد عنوان: «نوسان اطلس‌شمالی و تأثیرآن بر شرایط جوی مناطق مختلف نیمکره شمالی»


 

گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­‌ارشد"

 

عنوان: «نوسان اطلس‌­شمالی و تأثیرآن بر شرایط جوی مناطق مختلف نیمکره شمالی»

دانشجو:                      خانم نگار صفردوست

استاد راهنما:              آقای دکتر امید علیزاده چوبری

زمان:                          یکشنبه مورخ 01/04/1399 ساعت 10

مکان:                          سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه