تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی ­ارشد با عنوان « اثرهای دورپیوندی ال­نینو-نوسان جنوبی بر موسمی هند تحت تاثیر گرمایش زمین»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی ­ارشد با عنوان « اثرهای دورپیوندی ال­نینو-نوسان جنوبی بر موسمی هند تحت تاثیر گرمایش زمین»


 

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ ارشد"

 

عنوان:       « اثرهای دورپیوندی ال­نینو-نوسان جنوبی بر موسمی هند تحت تاثیر گرمایش زمین"

دانشجو:        آقای رامین کارگزار

استاد راهنما:               آقای دکتر امید علیزاده

زمان:      چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰

مکان:     جلسه ارائه سمینار بصورت مجازی برگزار می­شود. http://vclas9.ut.ac.ir/geophysics1

                                                                                                                                          مدیرگروه فیزیک فضا