تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد با عنوان «ارتباط انسو با فعالیت های پیچکی در مقیاس همدیدی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد با عنوان «ارتباط انسو با فعالیت های پیچکی در مقیاس همدیدی»


عنوان:                        « ارتباط انسو با فعالیت­های پیچکی در مقیاس همدیدی»

دانشجو:                              آقای نیما باغستانی

اساتید راهنما:                       آقای دکتر محمد میرزائی- آقای دکتر علیرضا محب ­الحجه

زمان:                                    یکشنبه مورخ 23/03/1400 ساعت 12

مکان:                         جلسه ارائه سمینار بصورت مجازی برگزار می­شود.

http://vroom.ut.ac.ir/geophysics1

                                                                                                                                                           مدیرگروه فیزیک فضا