تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد با عنوان «عمق لایۀ آمیخته و بررسی لایۀ حصاری در خلال مونسون تابستانه و زمستانه در اقیانوس هند شمالی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد با عنوان «عمق لایۀ آمیخته و بررسی لایۀ حصاری در خلال مونسون تابستانه و زمستانه در اقیانوس هند شمالی»


 

دانشجو:             آقای حسین پیرمرادی

استاد راهنما:       آقای دکتر عباسعلی علی ­اکبری بیدختی آقای دکتر سرمد قادر

زمان:               سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰

مکان:           جلسه ارائه سمینار بصورت مجازی برگزار می­شود. http://vclas9.ut.ac.ir/geophysics1

                                                                                                                                       مدیرگروه فیزیک فضا