تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «برآورد سه بعدی ساختار جذب امواج برشی در پوسته و گوشته بالایی پهنه زاگرس با استفاده از امواج سطحی»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «برآورد سه بعدی ساختار جذب امواج برشی در پوسته و گوشته بالایی پهنه زاگرس با استفاده از امواج سطحی»


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه زلزله شناسی

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «برآورد سه بعدی ساختار جذب امواج برشی در پوسته و گوشته بالایی پهنه زاگرس با استفاده از امواج سطحی»

دانشجو:                    خانم نجمیه محمدی

استادان راهنما:       آقای دکتر حبیب رحیمی- آقای دکتر علی غلامی

استادان  مشاور:       -

داوران خارجی:      آقای دکتر محمدرضا قیطانچی  آقای دکتر عبدالرضا قدس

داوران داخلی:        آقای دکتر مهدی رضاپور- آقای دکتر حمیدرضا سیاهکوهی

زمان:                          سه‌شنبه مورخ 06/12/1398  ساعت 11 صبح

مکان:                 سالن احمدی روشن (ساختمان شماره3 مؤسسه)