تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «بررسی تغییر شکل سطحی از طریق داده‌های تداخل سنجی رادار روزنه مصنوعی و شتاب نگاشت (منطقه بم و ریگان و زرند، قشم و کرمانشاه)»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «بررسی تغییر شکل سطحی از طریق داده‌های تداخل سنجی رادار روزنه مصنوعی و شتاب نگاشت (منطقه بم و ریگان و زرند، قشم و کرمانشاه)»


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه زلزله شناسی

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «بررسی تغییر شکل سطحی از طریق داده‌‌های تداخل سنجی رادار روزنه مصنوعی و شتاب نگاشت (منطقه بم و ریگان و زرند، قشم و کرمانشاه)»

                 

دانشجو:                        خانم زینب گلشادی قلعه شاهی    

 

استادان راهنما:               آقای دکتر مهدی رضاپور

استادان  مشاور:              خانم دکتر معصومه آمیغ پی

داوران خارجی:               آقای دکتر محمدرضا قیطانچی  آقای دکتر غلام جوان دلوئی

داوران داخلی:                آقای دکتر نوربخش میرزائی- آقای دکتر مهرداد پاکزاد

زمان:                          شنبه مورخ 26/11/1398  ساعت 10 صبح

مکان:                          سالن کنفرانس (ساختمان شماره 1 موسسه)