تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «بررسی ساختارهای زمین شناسی با استفاده از داده‌های مغناطیسی و گرانی در منطقه غرب الکفل ‏عراق»‏

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «بررسی ساختارهای زمین شناسی با استفاده از داده‌های مغناطیسی و گرانی در منطقه غرب الکفل ‏عراق»‏


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه زلزله شناسی

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «بررسی ساختارهای زمین شناسی با استفاده از داده‌های مغناطیسی و گرانی در منطقه غرب الکفل عراق»

 

دانشجو:               آقای مهند الفرحان

استادان راهنما:       آقای دکتر بهروز اسکوئی- آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

استادان  مشاور:      آقای دکتر عامر الخالدی- آقای دکتر میثم عابدی

داوران خارجی:       آقای دکتر غلامحسین نوروزی باغکمه  آقای دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی

داوران داخلی:        آقای دکتر محمدعلی ریاحی آقای دکتر محمدکاظم حفیظی

زمان:                  دوشنبه مورخ 06/08/1398  ساعت 11 صبح

مکان:                   سالن کنفرانس (ساختمان شماره 1 موسسه)