تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «معکوس سازی مقید داده‌های RMT با استفاده از پردازش و تفسیر داده‌های GPR و اطلاعات زمین شناسی»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «معکوس سازی مقید داده‌های RMT با استفاده از پردازش و تفسیر داده‌های GPR و اطلاعات زمین شناسی»


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «معکوس سازی مقید داده های RMT با استفاده از پردازش و تفسیر داده های GPR و اطلاعات زمین شناسی»

دانشجو:                           آقای مهدی محمدی ویژه

استادان راهنما:          آقای دکتر بهروز اسکوئی- آقای دکتر مهرداد باستانی

استادان  مشاور:          Dr. Thomas Kalscheuer 

داوران خارجی:        آقای دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی  آقای دکتر میثم عابدی

داوران داخلی:          خانم دکتر بنفشه حبیبیان- خانم دکتر منصوره منتهائی

زمان:                           سه شنبه مورخ 03/10/1398  ساعت 10 صبح

مکان:                     سالن کنفرانس (ساختمان شماره 1 موسسه)