تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «وارون سازی شکل موج کامل با استفاده از منظم سازی تغییرات کلی مقید»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «وارون سازی شکل موج کامل با استفاده از منظم سازی تغییرات کلی مقید»


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان: «وارون سازی شکل موج کامل با استفاده از منظم سازی تغییرات کلی مقید»

دانشجو:                      آقای سیدحسین سیدآقامیری

استادان راهنما:     آقای دکتر علی غلامی- Prof. Stephane Operto

استادان  مشاور:      آقای دکتر حمیدرضا سیاهکوهی

داوران خارجی:     آقای دکتر محمدرضا اصلاحچی  آقای دکتر آرش امینی و

Prof. Josselin Garnier 

LeeuwenTristan van  Prof.

Prof. Didier Auroux

داوران داخلی:        آقای دکتر مهرداد پاکزاد

زمان:                          چهارشنبه مورخ 27/09/1398  ساعت 15:30

    مکان:               سالن کنفرانس مرکز آموزشهای الکترونیکی (خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، پلاک 15، طبقه6)