تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان "به روزرسانی پارامترهای استاتیک مخزن با استفاده از رهیافت CTL لرزه ای سه بعدی"

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان "به روزرسانی پارامترهای استاتیک مخزن با استفاده از رهیافت CTL لرزه ای سه بعدی"


عنوان:                     «به روزرسانی پارامترهای استاتیک مخزن با استفاده از رهیافت CTL لرزه­ای سه بعدی»

دانشجو:                     آقای اکبر حیدری

اساتید راهنما:            آقای دکتر نوید امینی

اساتید مشاور:            آقای دکتر محمد امامی نیری-آقای دکتر حامد امینی

داوران داخلی:            آقای دکتر محمدعلی ریاحی- آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی

داوران خارجی:           آقای دکتر امین روشندل کاهو–آقای دکتر رضا فلاحت

زمان:                          چهارشنبه مورخ 12/03/1400 ساعت 13

مکان: جلسه دفاع بصورت مجازی برگزار می شودhttp://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 :

 

معاونت آموزشی مؤسسه ژئوفیزیک