تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «تخمین محتوای آب و زمان آسایش با استفاده از وارون‌سازی شکل موج کامل سیگنال سونداژ تشدید مغناطیسی»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «تخمین محتوای آب و زمان آسایش با استفاده از وارون‌سازی شکل موج کامل سیگنال سونداژ تشدید مغناطیسی»‏


گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «تخمین محتوای آب و زمان آسایش با استفاده از وارون­‌سازی شکل موج کامل سیگنال سونداژ تشدید مغناطیسی»

 

دانشجو:                   خانم زهرا اسماعیلی

استاد راهنما:             آقای دکتر رضا قناتی- آقای دکتر محمدکاظم حفیظی

استاد مشاور:              -

داوران:                    سرکار خانم دکتر بنفشه حبیبیان –آقای دکتر سیدهانی متولی عنبران

زمان:                      سه­‌شنبه مورخ  16/07/1398 ساعت 11

مکان:                     سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک