تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «مدل‌سازی دو بعدی داده‌های گرانی و مغناطیس با استفاده از بهینه‌سازی تصادفی چند هدفه مبتنی برالگوریتم ژنتیک»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «مدل‌سازی دو بعدی داده‌های گرانی و مغناطیس با استفاده از بهینه‌سازی تصادفی چند هدفه مبتنی برالگوریتم ژنتیک»‏


گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «مدل­سازی دو بعدی داده­‌های گرانی و مغناطیس با استفاده از بهینه‌سازی تصادفی چند هدفه مبتنی برالگوریتم ژنتیک»

 

دانشجو:                         آقای محمود رشادتی

 

استاد راهنما:                        آقای دکتر سیدهانی متولی عنبران

استاد مشاور:                        -

داوران:                               خانم دکتر بنفشه حبیبیان- آقای دکتر رضا قناتی

زمان:                                 شنبه مورخ  13/07/1398  ساعت 10

مکان:                                 سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک