تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «ارزیابی الگوی تغییرات مکانی و زمانی امواج در خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «ارزیابی الگوی تغییرات مکانی و زمانی امواج در خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری»


گروه فیزیک فضا

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:­ «ارزیابی الگوی تغییرات مکانی و زمانی امواج در خلیج ­فارس با استفاده از داده­‌های اندازه­‌گیری»

 

دانشجو:                    خانم هدیه منوچهری

 

استاد راهنما:                     آقای دکتر اصغر بهلولی- آقای دکتر سید عباس حق­شناس

استاد مشاور:                     -

داوران:                           آقای دکتر سرمد قادر - آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

زمان:                             یکشنبه مورخ 27/11/98 ساعت 12

مکان:                             سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک