تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «استفاده از سن‌یابی به روش لومینسانس جهت تخمین نرخ لغزش گسل دشت بیاض»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «استفاده از سن‌یابی به روش لومینسانس جهت تخمین نرخ لغزش گسل دشت بیاض»‏


گروه فیزیک زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «استفاده از سن­‌یابی به روش لومینسانس جهت تخمین نرخ لغزش گسل دشت بیاض»

 

دانشجو:                               آقای نیما فیض آقایی

استاد راهنما:                      آقای دکتر مرتضی فتاحی

استاد مشاور:                      -

داوران:                               آقای دکتر احمد سدیدخوی - آقای دکتر علی مرادی

زمان:                                ­شنبه  مورخ  20/07/1398  ساعت 11

مکان:                               سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک