تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بازیابی تانسور امپدانس منطقه‌ای با استفاده از تانسور فاز مگنتوتلوریک»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بازیابی تانسور امپدانس منطقه‌ای با استفاده از تانسور فاز مگنتوتلوریک»‏


گروه فیزیک زمین

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «بازیابی تانسور امپدانس منطقه­‌ای با استفاده از تانسور فاز مگنتوتلوریک»

 

دانشجو:                       آقای فرزاد حاجی نمکی

 

استاد راهنما:                        خانم دکتر بنفشه حبیبیان دهکردی

استاد مشاور:                        -

داوران:                               آقای دکتر سید هانی متولی عنبران - خانم دکتر منصوره منتهائی

زمان:                                 شنبه مورخ  20/07/1398  ساعت 13

مکان:                                 سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک