تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بررسی تغییرات جذب امواج لرزه ای مرتبط با وقوع زمین لرزه های بزرگ منطقه کرمان با استفاده از نوفه های محیطی»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بررسی تغییرات جذب امواج لرزه ای مرتبط با وقوع زمین لرزه های بزرگ منطقه کرمان با استفاده از نوفه های محیطی»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «بررسی تغییرات جذب امواج لرزه­ای مرتبط با وقوع زمین لرزه­ های بزرگ منطقه کرمان با استفاده از نوفه ­های محیطی»

دانشجو:                       آقای جمیل ربیع ­نژاد

استاد راهنما:                آقای دکتر حبیب رحیمی

استاد مشاور:                آقای دکتر تقی شیرزاد

داوران:                        آقای دکتر مهدی رضاپور- آقای دکتر علی مرادی

زمان:                          چهار­شنبه مورخ 30/07/1398 ساعت 11

مکان:                          سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک                                              

  1. اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.

2-رعایت اصول بهداشتی و پروتکل­های مصوب وزارت بهداشت الزامی می­باشد