تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بکارگیری روش طنین سنجی خرده لرزه ها به منظور شناسایی آثار زون گسل پنهان پردیسان در مرکز شهر تهران»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بکارگیری روش طنین سنجی خرده لرزه ها به منظور شناسایی آثار زون گسل پنهان پردیسان در مرکز شهر تهران»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
 
عنوان:      «بکارگیری روش طنین سنجی خرده لرزه ها به منظور شناسایی آثار زون گسل پنهان پردیسان در مرکز شهر تهران»
دانشجو: آقای آریا ابوعلی
استاد راهنما:   آقای دکتر حبیب رحیمی- آقای دکتر محمد فروتن
استاد مشاور: آقای دکتر احمد زارعان
داوران: آقای دکتر مهدی رضاپور- آقای دکتر علی مرادی
زمان:          یکشنبه  مورخ  18/08/1399   ساعت 11:30
مکان:       سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک 
                
1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مصوب وزارت بهداشت الزامی می¬باشد.