تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تأثیر تقویت شمالگان بر الگوی‌های جوّی در عرض‌های میانی اقیانوس اطلس شمالی»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تأثیر تقویت شمالگان بر الگوی‌های جوّی در عرض‌های میانی اقیانوس اطلس شمالی»


گروه فیزیک فضا

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «تأثیر تقویت شمالگان بر الگوی­‌های جوّی در عرض‌­های میانی اقیانوس اطلس شمالی»

 

دانشجو:                          خانم فاطمه السادات صالحی مرزیجرانی

استاد راهنما:                     آقای دکتر امید علیزاده چوبری

استاد مشاور:                     آقای دکتر پرویز ایران­نژاد

داوران:                            آقای دکتر عباسعلی علی­اکبری بیدختی- خانم دکتر سیده سمانه ثابت­قدم

زمان:                              یکشنبه مورخ 08/10/98 ساعت 11

مکان:                              سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک