تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل خطر احتمالاتی جابجایی ناشی از گسیختگی گسل شمال تبریز»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل خطر احتمالاتی جابجایی ناشی از گسیختگی گسل شمال تبریز»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:             «تحلیل خطر احتمالاتی جاب­جایی ناشی از گسیختگی گسل شمال تبریز»

دانشجو:                       آقای محمدرضا حسینی

استاد راهنما:                آقای دکتر حبیب رحیمی- آقای دکتر انوشیروان انصاری

داوران:                        آقای دکتر احمد سدیدخوی- سرکار خانم دکتر الهام شعبانی

زمان:                             چهار­شنبه  مورخ 23/07/1399  ساعت 10

مکان:                           سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک

                                      

1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.

2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل­های مصوب وزارت بهداشت الزامی می­باشد.