تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تخمین پارامترهای چشمه زمین‌لرزه‌ها با بزرگاهای بالاتر از شش منطقه هجدک کرمان در سال 1396»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تخمین پارامترهای چشمه زمین‌لرزه‌ها با بزرگاهای بالاتر از شش منطقه هجدک کرمان در سال 1396»


گروه زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «تخمین پارامترهای چشمه زمین­‌لرزه­‌ها با بزرگاهای بالاتر از شش منطقه هجدک کرمان در سال 1396»

دانشجو:                 خانم بیتا نیازپور محصل

استاد راهنما:           آقای دکتر ظاهرحسین شمالی

داوران:                 آقای دکتر اسماعیل بایرام­‌نژاد- آقای دکتر علی مرادی

زمان:                   سه­‌شنبه مورخ 03/10/1398 ساعت 8:30

مکان:                    سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک