تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تشخیص و تحلیل مکانی– زمانی توفان های گردوخاک در استان ایلام با استفاده از داده های زمینی و تصاویر ماهواره ای»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تشخیص و تحلیل مکانی– زمانی توفان های گردوخاک در استان ایلام با استفاده از داده های زمینی و تصاویر ماهواره ای»


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان: «تشخیص و تحلیل مکانی– زمانی توفان های گردوخاک در استان ایلام با استفاده از داده های زمینی و تصاویر ماهواره ای»
 
دانشجو: آقای یوسف سجودی فر
 
استاد راهنما: خانم دکتر فرحناز تقوی- آقای دکتر پرویز ایران نژاد
 
استاد مشاور: خانم  دکتر الهه اولاد
 
داوران: خانم دکتر سمانه ثابت قدم- آقای دکتر امید علیزاده
 
زمان:             یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ساعت ۱۱
 
مکان: جلسه دفاع بصورت مجازی برگزار می شود. http://vclas9.ut.ac.ir/geophysics1 
                                                                                                                                
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
مدیر گروه فیزیک زمین