تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تعیین ساز و کار زمین لرزه با روش ‏CMT‏ و امکان تشخیص صفحه گسل به روش هندسی ‏H-C‏ برای برخی از زمین لرزه‌های ایران از سال‌های 2009 تا 2017 میلادی»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تعیین ساز و کار زمین لرزه با روش ‏CMT‏ و امکان تشخیص صفحه گسل به روش هندسی ‏H-C‏ برای برخی از زمین لرزه‌های ایران از سال‌های 2009 تا 2017 میلادی»‏


گروه زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «تعیین ساز و کار زمین لرزه با روش CMT و امکان تشخیص صفحه گسل به روش هندسی H-C برای برخی از زمین لرزه‌­های ایران از سال­‌های 2009 تا 2017 میلادی»

 

دانشجو:                       خانم ربابه امامی

استاد راهنما:                      آقای دکتر محمدرضا حاتمی

استاد مشاور:                      -

داوران:                            آقای دکتر مهدی رضاپور- آقای دکتر حبیب رحیمی

زمان:                              سه­‌شنبه  مورخ  30/07/1398   ساعت 11

مکان:                              سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک