تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs درگستره غرب ایران با استفاده از تحلیل تابع گیرنده موج P»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs درگستره غرب ایران با استفاده از تحلیل تابع گیرنده موج P»


گروه زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs درگستره غرب ایران با استفاده از تحلیل تابع گیرنده موج P»

 

دانشجو:                              آقای مهدی امانی

استاد راهنما:                     آقای دکتر محمدرضا حاتمی

استاد مشاور:                     آقای دکتر مهدی راستگو

داوران:                              آقای دکتر حبیب رحیمی- آقای دکتر احمد سدیدخوی

زمان:                               سه‌­شنبه مورخ 13/12/1398 ساعت 11

مکان:                            سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک