تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «شبیه‌سازی امواج دریا تحت تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی و ژرفاسنجی»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «شبیه‌سازی امواج دریا تحت تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی و ژرفاسنجی»


 

گروه فیزیک فضا

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:­ «شبیه­‌سازی امواج دریا تحت تأثیر پیچیدگی­های جغرافیایی و ژرفاسنجی»

 

دانشجو:                      خانم فاطمه عامری

استاد راهنما:              آقای دکتر سرمد قادر- آقای دکتر سید عباس حق­‌شناس

داوران:                      آقای دکتر اصغر بهلولی- آقای دکتر فرهنگ احمدی­ گیوی

زمان:                        سه­‌شنبه مورخ 24/04/99  ساعت 10

مکان:                       سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک                     

 1- برای رعایت اصول بهداشتی و پروتکل­‌های مصوب وزارت بهداشت، دانشجویانی که علاقه­‌مند به حضور در جلسه دفاع هستند حداکثر تا 24 ساعت قبل از جلسه حضور خود را به دفتر گروه (آقای نیرویی شماره تلفن داخلی8512) اطلاع دهند.

 ۲- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.