تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان:«مدلسازی گرانی سنجی با قیود لرزه بازتابی، نشانگرهای لرزه ای و نگارهای چاه در گنبد نمکی پرمین زچشتین دریای شمال»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان:«مدلسازی گرانی سنجی با قیود لرزه بازتابی، نشانگرهای لرزه ای و نگارهای چاه در گنبد نمکی پرمین زچشتین دریای شمال»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:«­مدلسازی گرانی ­سنجی با قیود لرزه بازتابی، نشانگرهای لرزه ­ای و نگارهای چاه در گنبد نمکی پرمین زچشتین دریای شمال»

دانشجو:                       خانم شادی نجار نوبری

استاد راهنما:                آقای دکتر وحید ابراهیم­ زاده اردستانی- آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی

استاد مشاور:                آقای مهندس محمدقاسم فخاری

داوران:                        آقای دکتر مجید نبی بیدهندی- آقای دکتر سید هانی متولی عنبران

زمان:                          شنبه مورخ 1399/08/10  ساعت 11

مکان:                             سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک                 

1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.

                2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل­های مصوب وزارت بهداشت الزامی می­باشد.