تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «مطالعه ارتباط رخداد آذرخش ابر به زمین و غلظت آلاینده‌های سطحی در منطقه تهران»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «مطالعه ارتباط رخداد آذرخش ابر به زمین و غلظت آلاینده‌های سطحی در منطقه تهران»‏


گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «مطالعه ارتباط رخداد آذرخش ابر به زمین و غلظت آلاینده­‌های سطحی در منطقه تهران»

 

دانشجو:                 خانم پگاه صدر دادرس

 

استاد راهنما:               خانم دکتر مریم قرایلو – دکتر عباسعلی علی­اکبری بیدختی

استاد مشاور:               آقای دکتر علیرضا محمودیان

داوران:                      خانم دکتر سمانه ثابت­قدم – آقای دکتر محمدجواد کلایی

زمان:                        یکشنبه مورخ 14/07/98 ساعت 9

مکان:                        سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک