تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «مطالعه رسوبات هیدارت گازی در میدان بلیک ریج فلوریدا با تحلیل چند نشانگری داده‌های لرزه بازتابی سه‌بعدی»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «مطالعه رسوبات هیدارت گازی در میدان بلیک ریج فلوریدا با تحلیل چند نشانگری داده‌های لرزه بازتابی سه‌بعدی»‏


گروه فیزیک زمین

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «مطالعه رسوبات هیدارت گازی در میدان بلیک ریج فلوریدا با تحلیل چند نشانگری داده‌­های لرزه بازتابی سه‌­بعدی»

 

دانشجو:                              آقای آرمین آغاجریان

 

استاد راهنما:              آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی

استاد مشاور:              آقای دکتر علی میثاقی

داوران:                     آقای دکتر مجید نبی بیدهندی- آقای دکتر مجید باقری

زمان:                       یکشنبه مورخ  14/07/1398    ساعت 11

مکان:                       سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک