تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه عددی- آماری میرایی پیچک های میان مقیاس در دریای عمان»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه عددی- آماری میرایی پیچک های میان مقیاس در دریای عمان»


گروه فیزیک فضا
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان:     «مطالعه عددی- آماری میرایی پیچک های میان مقیاس در دریای عمان»
 
دانشجو: آقای سورنا ذوالفقاری
استاد راهنما: آقای دکتر سرمد قادر- آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
استاد مشاور: آقای دکتر سیدعباس حق شناس
داوران: آقای دکتر اصغر بهلولی- خانم دکتر مریم قرایلو
زمان:                           سه شنبه مورخ 15/07/99  ساعت 9:30
مکان: سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک   
1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مصوب وزارت بهداشت الزامی می باشد.    
                                                                                    
تحصیلات تکمیلی موسسه ژئوفیزیک