تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «مکان یابی مجدد پس لرزه های زمین لرزه 16 فروردین 1396 سفیدسنگ با استفاده از همبستگی متقابل و اختلاف زمانی دوگانه»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «مکان یابی مجدد پس لرزه های زمین لرزه 16 فروردین 1396 سفیدسنگ با استفاده از همبستگی متقابل و اختلاف زمانی دوگانه»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «مکان­ یابی مجدد پس­ لرزه­ های زمین ­لرزه 16 فروردین 1396 سفیدسنگ با استفاده از همبستگی متقابل و اختلاف زمانی دوگانه»

دانشجو:                     خانم زهرا خرّمی

استاد راهنما:                آقای دکتر علی مرادی

داوران:                        آقای دکتر اسماعیل بایرام­نژاد- آقای دکتر حبیب رحیمی

زمان:                              چهارشنبه مورخ 30/07/1399 ساعت 14

مکان:                           سالن احمدی­ روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک

1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.

22-رعایت اصول بهداشتی و پروتکل­های مصوب وزارت بهداشت الزامی می­باشد.