تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «وارون سازی توأمان سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «وارون سازی توأمان سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:        «وارون­سازی توأمان سه ­بعدی داده­ های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان»

دانشجو:                       آقای مصطفی قارلقی

استاد راهنما:                آقای دکتر سعید وطن­ خواه

داوران:                        آقای دکتر وحید ابراهیم ­زاده اردستانی- آقای دکتر سید هانی متولی عنبران

زمان:                           شنبه مورخ  10/08/1399  ساعت 10

مکان:                           سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک         

1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.

               2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل­های مصوب وزارت بهداشت الزامی می­باشد.