تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «وارون سازی توام داده های لرزه ای PP و PS»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «وارون سازی توام داده های لرزه ای PP و PS»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:                 «وارون­سازی توام داده­های لرزه­ای PP و PS»

دانشجو:                        آقای مهدی صداقت توسروندانی

استاد راهنما:                 آقای دکتر علی غلامی- آقای دکتر حمیدرضا سیاه­کوهی

استاد مشاور:                 آقای دکتر ناصر کاظمی

داوران:                         آقای دکتر احمد سدیدخوی آقای دکتر حبیب رحیمی

زمان:                             چهار­شنبه  مورخ  30/07/1399  ساعت 12

مکان:                             سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک

1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.

2-رعایت اصول بهداشتی و پروتکل­های مصوب وزارت بهداشت الزامی می­باشد.