تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «پس پردازش پیش‌بینی مدل WRF برای پارامتر آب قابل بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «پس پردازش پیش‌بینی مدل WRF برای پارامتر آب قابل بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای»


گروه فیزیک فضا

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:­ «پس پردازش پیش‌بینی مدل WRF برای پارامتر آب قابل بارش با استفاده از داده‌­های ماهواره‌­ای»

 

دانشجو:                 آقای مجتبی جلالی کوتنائی

 

استاد راهنما:                 خانم دکتر فرحناز تقوی

استاد مشاور:                آقای دکتر علیرضا محمودیان

داوران:                       آقای دکتر سرمد قادر- خانم دکتر مریم قرایلو

زمان:                         چهارشنبه مورخ 30/11/1398  ساعت  10

مکان:                         سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک