تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «کاربرد آرایه‌های دایپل-دایپل و شلومبرژه در اکتشاف آب زیر زمینی در لایه‌های شیبدار کارستی به روش‌های مقاومت ویژه و قطبش القایی در سازند آسماری ایذه، شمال شرق خوزستان»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «کاربرد آرایه‌های دایپل-دایپل و شلومبرژه در اکتشاف آب زیر زمینی در لایه‌های شیبدار کارستی به روش‌های مقاومت ویژه و قطبش القایی در سازند آسماری ایذه، شمال شرق خوزستان»


گروه فیزیک زمین

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

 

 

عنوان: «کاربرد آرایه‌­های دایپل-دایپل و شلومبرژه در اکتشاف آب زیر زمینی در لایه­‌های شیبدار کارستی به روش­های مقاومت ویژه و قطبش القایی در سازند آسماری ایذه، شمال شرق خوزستان»

 

دانشجو                              خانم  لیلا میرزائی

 

استاد راهنما:             آقای دکتر محمدکاظم حفیظی- آقای دکتر محمدعلی ریاحی

استاد مشاور:                     -

داوران                              آقای دکتر رضا قناتی خانم دکتر بنفشه حبیبیان دهکردی

زمان:                             سه­‌شنبه  مورخ  29/11/1398  ساعت 9

مکان:                            سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک