تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی تغییرات پر فشار سیبری در دوره 2018-1970 و اثر آن بر چرخندزایی مدیترانه"

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی تغییرات پر فشار سیبری در دوره 2018-1970 و اثر آن بر چرخندزایی مدیترانه"


 

عنوان:       «بررسی تغییرات پر فشار سیبری در دوره 2018-1970 و اثر آن بر چرخندزایی مدیترانه»

دانشجو:          آقای سعید کرباسی

استاد راهنما:     آقای دکتر فرهنگ احمدی گیوی- آقای دکتر علیرضا محب ­الحجه

استاد مشاور:     خانم دکتر سیده سمانه ثابت­ قدم

داوران:            آقای دکتر امید علیزاده - آقای دکتر مجید مزرعه فراهانی

زمان:              یکشنبه مورخ 1399/11/12 ساعت 11

مکان:               سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک                                        

 

مدیرگروه فیزیک فضا