تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: «بررسی تأثیرپذیری میدان دید افقی،MOR وRVR از پدیده¬های جوّی و علل اختلاف آنها»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: «بررسی تأثیرپذیری میدان دید افقی،MOR وRVR از پدیده¬های جوّی و علل اختلاف آنها»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان:              «بررسی تأثیرپذیری میدان دید افقی،MOR  وRVR  از پدیده¬های جوّی و علل اختلاف آنها»
دانشجو:   آقای یاشار رستمی
استاد راهنما:   آقای دکتر فرهنگ احمدی گیوی- خانم دکتر سیده سمانه ثابت¬قدم
داوران:   آقای دکتر محمد میرزائی- آقای دکتر مجید مزرعه فراهانی
زمان:     چهارشنبه مورخ 30/07/1399 ساعت 12
مکان:   سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک
                                                                    
1- برای رعایت اصول بهداشتی و پروتکل¬های مصوب وزارت بهداشت الزامی می¬باشد.
2- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.