تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: «جداسازی زلزله و انفجار با استفاده از ویژگی های طیف تکینگی مولتی فرکتال ها برای معادن جنوب شرق تهران»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: «جداسازی زلزله و انفجار با استفاده از ویژگی های طیف تکینگی مولتی فرکتال ها برای معادن جنوب شرق تهران»


                                                                                   
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان:  «جداسازی زلزله و انفجار با استفاده از ویژ گی های طیف تکینگی مولتی فرکتال ها برای معادن جنوب شرق تهران»
دانشجو: آقای پیمان دارابی پور
استاد راهنما: آقای دکتر علی مرادی
داوران: آقای دکتر نوربخش میرزائی- آقای دکتر حبیب رحیمی
زمان:    چهارشنبه  مورخ  23/7/1399  ساعت 11
مکان: سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک 
   
1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
2-رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مصوب وزارت بهداشت الزامی می باشد