تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: «مطالعه عددی برهمکنش هواویز-ابر-بارش درشرایط رطوبت نسبی متفاوت در شمال ایران»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: «مطالعه عددی برهمکنش هواویز-ابر-بارش درشرایط رطوبت نسبی متفاوت در شمال ایران»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
 
عنوان:     «مطالعه عددی برهمکنش هواویز-ابر-بارش درشرایط رطوبت نسبی متفاوت در شمال ایران»
دانشجو: خانم آتنا مصطفوی
استاد راهنما: آقای دکتر امید علیزاده 
استاد مشاور: خانم دکتر سیده سمانه ثابت قدم
داوران: خانم دکتر مریم قرایلو - آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
زمان:   چهارشنبه مورخ 30/07/1399 ساعت 10
مکان: سالن احمدی¬روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک
1- برای رعایت اصول بهداشتی و پروتکل¬های مصوب وزارت بهداشت الزامی می¬باشد.
2- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.