تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " استفاده از داده های لرزه ای غیرعامل تحت روش V/H به عنوان نشانگر هیدروکربنی در منطقه ی Kaybob-Duvernay استان آلبرتا، کانادا"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " استفاده از داده های لرزه ای غیرعامل تحت روش V/H به عنوان نشانگر هیدروکربنی در منطقه ی Kaybob-Duvernay استان آلبرتا، کانادا"


دانشجو:                 خانم غزال راست­جو

استاد راهنما:       آقای دکتر مهرداد پاکزاد- آقای دکتر مجید باقری

داوران:                 آقای دکتر مهدی رضاپور- آقای دکتر حبیب رحیمی

زمان:                    چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱

مکان:                   سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک

                

  1. اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
  2. رعایت اصول بهداشتی و پروتکل­های مصوب وزارت بهداشت الزامی می­باشد.