تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سخنرانی علمی با عنوان "مدل سازی ساختار پوسته با استفاده از روش های ژئوفیزیکی و تکنیک های نوین تداخل سنجی"

سخنرانی علمی با عنوان "مدل سازی ساختار پوسته با استفاده از روش های ژئوفیزیکی و تکنیک های نوین تداخل سنجی"


سخنرانی علمی با عنوان
 
 "مدل سازی ساختار پوسته با استفاده از روش های ژئوفیزیکی و تکنیک های نوین تداخل سنجی"
 
 
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران