تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

گروه زلزله شناسی جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: «بررسی سری زمانی کوتاه و بلند مدت داده¬های VLF/LF ثبت شده در ایستگاه تهران(با هدف پیش نشانگری زلزله)»

گروه زلزله شناسی جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: «بررسی سری زمانی کوتاه و بلند مدت داده¬های VLF/LF ثبت شده در ایستگاه تهران(با هدف پیش نشانگری زلزله)»


گروه زلزله شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان: «بررسی سری زمانی کوتاه و بلند مدت داده های VLF/LF ثبت شده در ایستگاه تهران(با هدف پیش نشانگری زلزله)»
دانشجو: آقای محسن صفری
استاد راهنما:   آقای دکتر مهدی رضاپور- آقای دکتر علیرضا محمودیان
داوران:   آقای دکتر حبیب رحیمی- آقای محمدجواد کلائی
زمان:          سه شنبه مورخ 27/08/1399 ساعت 10
مکان: سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک
            
1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مصوب وزارت بهداشت الزامی می باشد.